SZKOLENIE – PRACA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI STARSZYMI Z DEMENCJĄ – WARSZTATY

Szanowni Państwo,
Ośrodek Szkoleniowy przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Znaczny Stopień Integracji serdecznie zaprasza na szkolenie ?Praca opiekuńczo- terapeutyczna z osobami starszymi z demencją ? warsztaty?, które swoją kilkuletnią działalnością szkoleniową kształci i doskonali umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kadry opiekuńczo terapeutycznej pracującej z osobami
w podeszłym wieku w Domach Pomocy Społecznej, Domach Opieki, Domach Dziennego Pobytu, Agencjach Opieki

Szkolenie realizowane jest w trakcie dwudniowych zajęć o łącznej liczbie 10 godzin dydaktycznych. Szkolenie zrealizowane zostanie dla dwóch grup liczących do 18 osób.

Zagadnienia:
1. Czym jest demencja? Definicje i omówienie różnych postaci demencji.
2. Rozpoznanie i diagnoza stopnia demencji.
3. Potrzeby biologiczne oraz psychologiczne osób cierpiących na demencję.
4. Umiejętność komunikowania się oraz budowania relacji w pracy z osobami z demencją.
5. Indywidualna ocena potrzeb podopiecznych oraz tworzenie planów opiekuńczo – terapeutycznych.
6. Oferta terapeutyczna dla podopiecznego z demencją z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Szkolenie odbędzie się:
I grupa 10-11 maja 2011, oraz II grupa 12-13 maja 2011 roku
w Ośrodku Szkoleniowym przy Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Plan:
 
I grupa 10-11 maja 2011
10.05.2011
10,00 ? 12.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
13.00 Obiad
14.00 ? 18.00 zajęcia dydaktyczne
19.00 Kolacja
11.05.2011
8.30. Śniadanie
9.00 ? 12.30 Zajęcia dydaktyczne
13.00  Obiad
14.00 Wyjazd uczestników

II grupa 12-13 maja 2011
12.05.2011
10.00 ? 12.00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
13.00 Obiad
14.00 ? 18.00 Zajęcia dydaktyczne
19.00 Kolacja
13.05.2011
8.30. Śniadanie
9.00 ? 12.30 Zajęcia dydaktyczne
13.00  Obiad
14.00 Wyjazd uczestników

KARTA ZGŁOSZENIA