Szkolenie: „Psychoseksualność seniora”

W dniu 26 stycznia pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozpoczęli cykl szkoleń w zakresie psychoseksualności seniora.

Inauguracyjne zajęcia, które prowadzone w formie warsztatowej poruszały kwestię niezwykle istotną dla jednostki ludzkiej, jaką jest jej seksualność, a która w odniesieniu do osób w starszym wieku pojawia się relatywnie rzadko. Stereotypowo bowiem przyjęło się uznawać, że wraz z wiekiem człowieka jego potrzeby związane z odczuwaniem i realizowaniem własnej seksualności zanikają. Jeśli jest inaczej, to osoba starsza często staje w obliczu niezrozumienia, krytyki.

A przecież każdy człowiek posiada prawo do odczuwania miłości i przywiązania we wszystkich jej aspektach, niezależnie od wieku i stopnia sprawności.