SZLACHETNA PACZKA

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” po raz drugi zaangażowali się w SZLACHETNĄ PACZKĘ.

Dzięki hojności mieszkańców i pracowników DPS oraz współpracujących z Domem firm oraz osób prywatnych w roku bieżącym pomogliśmy czteroosobowej rodzinie
z Koszalina, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

http://www.szlachetnapaczka.pl/artykuly/action,get,id,5577,t,paczka-jest-finansowana-przez-was.html