SZLACHETNA PACZKA

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” po raz trzeci zaangażowali się w SZLACHETNĄ PACZKĘ.

Dzięki hojności mieszkańców i pracowników DPS oraz osób prywatnych w roku bieżącym pomogliśmy sześcioosobowej rodzinie z terenu powiatu szczecineckiego, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Zobacz także: http://www.szlachetnapaczka.pl/