SZLACHETNA PACZKA PO RAZ CZWARTY

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. W sobotę 13.12.2014r. odbył kolejny finał akcji „Szlachetnej Paczki”. Po raz czwarty mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pokazali, że potrafią pomagać ludziom, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się obdarować szlachetną paczką potrzebującą rodzinę z powiatu szczecineckiego. SZLACHETNA PACZKA łączy biednych i bogatych, daje impuls do zmiany oraz dostrzega i odkrywa potencjał w każdym człowieku.

Tekst: Magdalena Ganobis

Zdjęcia: DPS Borne Sulinowo, www.temat.net