SZTAFETA ZDROWIA – DZIEŃ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Środa 17 kwietnia 2013r była kolejnym dniem „Sztafety Zdrowia”, który poświęcony był opiece długoterminowej. W tym dniu DDP „Złota Jesień” podczas dnia otwartego zorganizował warsztaty dot. możliwości aktywizacji społecznej i samorealizacji wśród osób starszych i niesamodzielnych, NZOZ „Patronka” w salach szczecineckiego Kina „Wolność” przeprowadził cykl wykładów w zakresie żywienia dojelitowego w praktyce, pielęgnacji osób obłożnie chorych, zapobiegania występowaniu odleżynom oraz rehabilitacji osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych.

Także nasz DPS aktywnie włączył się w organizację Dnia Opieki Długoterminowej. Dyrektor Domu Pani Krystyna Berdyńska wraz z dietetykiem – Panią Katarzyną Zielińską, koordynatorem terapii zajęciowej – Panią Dorotą Kuźma oraz fizjoterapeutami – Panią Sylwią Ptak oraz Panem Pawłem Pucek w salach Kina „Wolność” promowali Dom, prezentując wykłady dot. racjonalnego odżywiania osób starszych, gimnastyki geriatrycznej oraz organizacji seniorom czasu wolnego. Pracownik socjalny – Pan Mirosław Czapla wręczał uczestnikom spotkania foldery reklamowe DPS, odpowiadał na liczne pytania m.in. dot. możliwości zamieszkania w DPS i oferty Domu.

Podczas, gdy jedna grupa realizowała plan „Sztafety” w Szczecinku – druga odpowiedzialna była za przygotowanie „Dnia Otwartego DPS”, który miał charakter Uniwersytetu III Wieku. Zastępca dyrektora – Pan Tomasz Kapuściński powitał licznie przybyłych gości, wśród których byli uczestnicy Klubu Seniora z Czaplinka i Bornego Sulinowa, członkowie Kół reprezentujących Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Bornego Sulinowa i Łubowa oraz mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Bornego Sulinowa.

Pan dyrektor przedstawił prelegentów spotkania, zaprezentował ofertę DPS oraz odpowiadał na pytania przybyłych gości. Następnie Pani Ewa Kwiecińska (pedagog, socjoterapeutą) zaprezentowała wykład dot. zdrowego stylu życia, przedstawiła ofertę terapeutyczną Domu. Kolejny wykładowca – Pani Monika Orzechowska (fizjoterapeuta DPS) zaprezentowała propozycję Domu w zakresie aktywnych form wypoczynku. W dalszej części spotkania pracownicy Banku Zachodniego WBK w Szczecinku omówili m.in. zasady odwróconej hipoteki w wykładzie pn. „ABC Bankowości Seniora”, z kolei pracownik Apteki Centrum
w Szczecinku przygotował prezentację o dermokosmetykach a Pani Kamila Miaszczyńska
w wykładzie dot. inkontynencji zaprezentowała najnowsze rozwiązania marki SENI minimalizujące dyskomfort spowodowany nieotrzymaniem moczu. Część wykładową zakończył Pan Przemysław Noworyta reprezentujący Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin, który zaprezentował zalety opieki nad osobą całkowicie zależną przy wykorzystaniu sprzętów rehabilitacyjnych.

Dzień Otwarty DPS podsumowaliśmy zwiedzaniem Domu – pracownicy socjalni Pani Magdalena Ganobis oraz Pan Adam Olechnowicz pokazywali gościom sale rehabilitacyjne
i terapeutyczne, miejsca rekreacji i wypoczynku oraz udzielali indywidualnych konsultacji.

W zgodnej opinii zaproszonych gości – zarówno wykładowców, jak i uczestników spotkania „Dzień Otwarty” okazał się bardzo dobrym pomysłem, który w przyszłości należy regularnie powtarzać.