VII POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PILE

SONY DSCW piątek 21 maja 2010r mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w VII POWIATOWYM DNIU GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, który odbył się w Pile.
Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w intencji osób niepełnosprawnych, następnie przedstawiciele domów pomocy społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy prezentowali swoje stoiska, na których można było kupić m.in. bukiety kwiatów, kolorowe skrzynie oraz figurki aniołków.
Uczestnicy spotkania zaprezentowali także swoje umiejętności wokalne. Szczególnym uznaniem zgromadzonych widzów cieszył się występ zespołu reprezentującego nasz DPS, który nagradzany był gromkimi brawami.