VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ – WYDARZENIEM ROKU

Występem Krzysztofa Piaseckiego 23 listopada 2012 r. rozpoczęły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Teatrze Polskim w Szczecinie. Spotkanie było również finałem kampanii społecznej „Sztuka mądrego pomagania”.

Na galę zostało zaproszonych około 300 przedstawicieli służb społecznych województwa zachodniopomorskiego. Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska wręczyli nagrody  i wyróżnienia osobom, instytucjom i organizacjom, które wniosły największy wkład  w poprawę sytuacji społecznej w swoim otoczeniu. W roku bieżącym nagrodę wręczono  w 5 kategoriach:

  • Wydarzenie roku,
  • Animator  Działający na Rzecz Środowiska Lokalnego,
  • Szczególne i Innowacyjne Osiągnięcia w Pomocy i Integracji Społecznej,
  • Lider Roku,
  • Nowoczesne, skuteczne zarządzanie pomocą społeczną,

Miło jest nam poinformować, iż statuetkę w kategorii „Wydarzenie roku” otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” za organizację VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Seniorów i Osób Niepełnosprawnych.

Kapituła konkursu doceniła wyjątkową formułę Festiwalu, który rokrocznie skupia ponad 300 uczestników /seniorów, wolontariuszy trzech pokoleń: dziadek, ojciec, syn oraz osoby niepełnosprawne/ wokół idei integracji międzypokoleniowej i aktywizacji osób starszych  i niepełnosprawnych. Znaczącym jest fakt, że Festiwal jest przykładem wzorowej współpracy organizacji pozarządowej z jednostką samorządu terytorialnego. Ważnym podkreślenia jest również to, że Festiwal angażuje wszystkich pracowników DPS-u, rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.