WAŻNE SPOTKANIA

Chcąc zapewnić mieszkańcom naszego Domu dostęp do informacji oraz optymalne warunki do rozwoju samorządności – w każdą pierwszą środę miesiąca dyrektor DPS wraz ze swym zastępcą oraz pracownikiem socjalnym spotyka się z mieszkańcami Domu reprezentowanymi przez Radę Mieszkańców.

Ponadto przynajmniej raz na kwartał organizowane jest spotkanie ogólne z mieszkańcami DPS, podczas którego przedstawiane są sprawy bieżące, plan pracy na najbliższe tygodnie oraz zgłaszane są przez mieszkańców wnioski i sugestie dot. ważnych spraw.

Zamieszczona poniżej galeria zdjęć pochodzi z zebrania ogólnego z dnia 12 marca 2014r.