WSPÓLNY PROJEKT DPS BORNE SULINOWO I FIRMY SCA HYGIENE PRODUCTS

SONY DSCNietrzymanie moczu (NTM) to problem ponad 3 milionów Polaków, ale ani pacjenci, ani lekarze nie potrafią mówić o nim otwarcie. Chcąc przybliżyć ten trudny, ale jakże ważny temat Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz firma SCA Hygiene Products zorganizowali konferencję pn. „Standardy opieki nad pacjentem z problemem nietrzymania moczu”, która odbyła się w Bornem Sulinowie w dniach 26 – 27 maja 2011r.
Głównym gościem konferencji była dr Elżbieta Szałkiewicz ? Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa i Opieki Długoterminowej, która poprowadziła wykład na temat ustawy o standardzie opieki nad pacjentem w problemem NTM.
Uczestnicy konferencji wśród których były osoby zarządzające domami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczo – leczniczymi z województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego otrzymali informację na temat postanowień projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w opiece długoterminowej, standardów profilaktyki i leczenia odleżyn, koncepcji postępowania pielęgnacyjnego w opiece długoterminowej oraz oceny ryzyka rozwoju odleżyn i zakażenia dróg moczowych. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania modelu Opieki i pielęgnacji osób starszych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie z wykorzystaniem zaplecza rehabilitacyjnego Centrum SM.
Ta niezwykle interesująca konferencja spotkała się z dużym uznaniem zaproszonych gości, dlatego firma SCA wraz z Domem Pomocy Społecznej już teraz myślą o kolejnych wspólnych projektach szkoleniowych, które będą adresowane do osób zarządzających jednostkami pomocy społecznej oraz zakładami opieki zdrowotnej.

?