ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃCÓW DPS W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 18 kwietnia zorganizowała ogólnopolską konferencję np. ”Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”, którą patronatem honorowym  objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz środowisk medycznych i naukowych.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowali: Krystyna Berdyńska i Tomasz Kapuściński (DPS Borne Sulinowo), Małgorzata Rzepka – Klincewicz (DPS Włościbórz), Katarzyna Łuczak (DPS Koszalin) oraz Zdzisław Iwanicki (DPS Trzcińsko Zdrój).

Przedstawiciele środowisk pielęgniarskich oraz domów pomocy społecznej szczególnie mocno akcentowali problem demografii personelu medycznego, ograniczonego dostępu mieszkańców dps do świadczeń opieki długoterminowej (szczególnie w mniejszych aglomeracjach) oraz znacznych różnic w wynagradzaniu pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej i podmiotach medycznych.

W zgodnej opinii uczestników konferencji częściowym  remedium na zgłaszane problemy byłaby zmiana dotychczasowego sposobu finansowania pielęgniarek pracujących w dps poprzez stworzenie możliwości finansowania ich zatrudnienia ze środków NFZ.

Uczestnicy konferencji entuzjastycznie przyjęli wiadomość przekazaną przez Krystynę Wyrwicką – Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wstępnych uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przygotowania nowego produktu – koszyka adresowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej, który zakładałby całodobowe świadczenie usług w dps, w wymiarze adekwatnym do potrzeb, łączącym w sobie usługi POZ i opieki długoterminowej.