ZAPROSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zaprasza pedagogów, psychologów i terapeutów do udziału w szkoleniu pn.:

„ SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA JAKO PROPOZYCJA TERAPEUTYCZNA, PEDAGOGICZNA I RELAKSACYJNA DLA RÓŻNYCH GRUP PODOPIECZNYCH ”.

Termin szkolenia:

  • rozpoczęcie szkolenia 02.09.2015r. (środa) godz. 10.00
  • zakończenie szkolenia 03.09.2015 r. (czwartek) godz. 15.00

Miejsce szkolenia: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo.

Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i noclegiem 220,00 zł brutto.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 15.08.2015r. na adres: sds@dpsborne.eu

Liczba zgłoszeń ograniczona!

Kontakt: Ilona Michałowska-Olechnowicz, tel.: (94)37 338 80 wew. 134

Unikalne cechy i korzyści płynące ze szkolenia:

  • Szkolenie prowadzi dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann.
  • Aktywne metody prowadzenia szkolenia, profesjonalne materiały.
  • Program szkolenia przygotowany w oparciu o praktyczne zastosowanie Sal Doświadczania Świata.
  • Zwiedzanie Sali Doświadczania Świata w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Sylwetka prelegenta.

Dr Agnieszka Smrokowska- Reichmann:
– Uzyskała copyright, a następnie dokonała przekładu podstawowego dzieła dotyczącego terapii Snoezelen, autorstwa Jana Hulsegge i Ada Verheula. Praca została wydana w języku polskim w 1993 roku pod tytułem „Snoezelen, nieco inny świat”.
– Jest współtwórczynią polskiej nazwy terapii: Sala Doświadczania Świata.
– Zdobyła doświadczenie praktyczne przy urządzaniu pierwszych w Polsce Sal Doświadczania Świata.
– Jest autorką i współautorką serii artykułów dotyczących terapii Snoezelen ukazujących się na łamach specjalistycznego miesięcznika „tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu opiekuńczego” ISSN 1233-7447 ( do 1998 roku ), a od 1999 roku: „wspólne tematy- pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” ISSN 1506-3690, oraz kwartalnika „na temat- zeszyty dla profesjonalnie pomagających” ISSN 1507-2746.
– Jest redaktorem naczelnym i wydawcą obydwu wymienionych specjalistycznych periodyków.
– Jest pomysłodawcą i redaktorem „Klubu Użytkowników Sali Doświadczania Świata” na łamach miesięcznika w latach 1995-1997.
– Jest autorką i redaktorem serii opracowań rozwijających i uzupełniających koncepcję terapii Snoezelen, na przykład: szerokie zaprezentowanie metody stymulacji podstawowej wg prof. Andreasa Frӧhlicha.
– Wkład dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann w adaptację metody Snoezelen na rodzimym gruncie został ujęty w monograficznym opracowaniu dr Aleksandry Zawiślak pt. „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009 (zob. np. strony: 11, 12, 33, 64, 66).
– Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann na I. Forum Terapeutów „terapia w Sali Doświadczania Świata- teoria i praktyka” (Wrocław 31.01.2013) wygłosiła półtoragodzinny wykład Terapia Snoezelen- powstanie, istota, rozwój oraz prowadziła dwugodzinne warsztaty.
– Na zlecenie Fundacji Rosa z Wrocławia jako wyłączna autorka napisała pierwszą w Polsce specjalistyczną monografię dotyczącą teorii i praktyki terapii Snoezelen pod tytułem Snoezelen -Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, wydaną w 2013 roku.

ZAPROSZENIE + KARTA ZGŁOSZENIOWA