Zarządzanie kryzysowe w DPS

„Zarządzanie kryzysowe – to uporządkowana działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru”.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wraz z Zespołem Kierowniczym i Zespołem ds. Kontroli Zarządczej w jednostce podejmują działania zaradcze, mające na celu wypracowanie racjonalnych, adekwatnych, skutecznych i efektywnych rozwiązań, które pozwolą na realizację zadań statutowych DPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wysokimi standardami.

Jednym z kluczowych zadań prewencyjnych jest wyposażenie jednostki w agregat prądotwórczy, dalsza racjonalizacja zużycia energii elektrycznej oraz zabezpieczenie Domu przed skutkami wystąpienia chorób zakaźnych, w szczególności koronawirusa.

Dyrektor – Pani Krystyna Berdyńska, dbając o odpowiedni przepływ informacji w DPS w dniu dzisiejszym tj. 6 października 2022r ponownie zaprosiła mieszkańców i pracowników na zebranie ogólne, podczas którego przedstawiła sytuację bieżącą, podejmowane działania i decyzje oraz odpowiadała na zadawane przez publiczność pytania.