ŻYCIE W CZASIE EPIDEMII

Już od pierwszych dni marca br. pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przygotowywali się do funkcjonowania w czasie pandemii.

Zapewnienie bezpiecznych warunków do życia i pracy było jednym z priorytetów w działalności dyrekcji Domu. Wdrażając otrzymywane wytyczne, instrukcje i rekomendacje zrealizowano podstawowy cel, jakim było zminimalizowanie wystąpienia ryzyka zachorowania. Obecnie borneński DPS pod względem sanitarnym jest niczym Ford Knox.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i mieszkańców Domu rozpoczęto szycie maseczek wielorazowych i produkcję przyłbic ochronnych. DPS otrzymywał liczne środki ochrony osobistej od fundacji, stowarzyszeń, firm oraz co warte podkreślenia wielu ludzi dobrej woli. Ogromnym wsparciem poprawiającym poziom bezpieczeństwa jednostki było wyposażenie w środki ochrony sukcesywnie przekazywane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Natomiast Zarząd Powiatu Szczecineckiego oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie zakupili profesjonalne oczyszczacze powietrza.

Niezależnie od podejmowanych działań zaradczych, pracownicy Domu starali się łagodzić wśród mieszkańców wszelkie napięcia i kumulujące się emocje. Konieczne było przeorganizowanie oferty terapeutyczno – kulturalnej Domu do zmieniających się warunków.

W czasie pandemii zaczęliśmy rozwijać nowe formy komunikacji z bliskimi naszych mieszkańców poprzez skype, messenger, czy whatsapp. Stworzyliśmy także konto DPS na Facebook, na którym publikujemy najciekawsze wydarzenia z życia Domu.

W kolejnych wiadomościach zaprezentujemy Państwu, jak czas pandemii spędzają mieszkańcy naszego Domu.