ŻYCIE W KROPLI WODY

W dniu 22 kwietnia 2016r. mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w II Borneńskim Festiwalu Nauki np.:”Życie w kropli wody” zorganizowanym przez Borneński Uniwersytet Trzeciego wieku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Politechnikę Koszalińską.