ŻYWI W NASZEJ PAMIĘCI

Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zawsze pamiętają o tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Tradycyjnie przed Dniem Wszystkich Świętych pracownicy porządkują groby, naprawiają grobowe usterki, wymieniają skorodowane skrzynie i krzyże. Wraz z mieszkańcami stroją groby świerkowymi wieńcami przygotowanymi podczas zajęć terapeutycznych. Wspominają zmarłych mieszkańców, zapalają im znicze oraz w zadumie i skupieniu modlą się za ich dusze.