100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości aktywnie obchodzili niemal przez cały rok 2018. Szczególnie warte podkreślenia były działania patriotyczne realizowane w ramach projektów pn. „Akademia Mocnego Przekazu” oraz „Seniorzy w hołdzie Niepodległej”.

Punktem kulminacyjnym obchodów tego bardzo ważnego wydarzenia były uroczystości organizowane w dniach 9 – 11 listopada 2018 r.

W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie tą wyjątkową uroczystość upamiętniono wykładem o roli kobiet w budzącej się do życia II Rzeczypospolitej pn. „POLKI IDOLKI”, który przygotowała wolontariuszka DPS p. Agnieszka Kozieja. Podczas spotkania przy akompaniamencie fortepianu uczestnicy śpiewali także pieśni i piosenki patriotyczne.

Kolejnym punktem obchodów w tym dniu były popołudniowe uroczystości w auli Budynku Kulturalno Oświatowym w Bornem Sulinowie, które składały się z dwóch części. W części pierwszej otwarto wystawę pocztówek patriotycznych pn. „W drodze do Polski Niepodległej” udostępnionych przez p. Marię Wielebską i przygotowanych do ekspozycji przez kierownika BKO p. Dariusza Czerniawskiego. W drugiej natomiast zespół „Borneńskie Podlotki” wraz z zespołem wokalnym działającym przy MBP w Bornem Sulinowie zaprosili widzów na spektakl liryczno – patriotyczny.

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie był udział mieszkańców i pracowników DPS w uroczystej mszy w kościele pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie. Po mszy niepodległościowy korowód złożony z licznie zgromadzonych mieszkańców gminy udał się na skwer przy Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, gdzie odbyła się część oficjalna.

Po zakończeniu uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zniczy przez Burmistrza Bornego Sulinowa, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, szkół oraz zaproszonych gości i mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie reprezentowany był przez delegację, którą tworzyli mieszkańcy: p. Jadwiga Marin i Władysław Sokolik oraz z-ca dyrektora p. Tomasz Kapuściński.

Punktualnie o godz. 12:00, w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, przy akompaniamencie orkiestry dętej, wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali Hymn Polski.

Zdjęcia: DPS Borne Sulinowo, MBP Borne Sulinowo, UM Borne Sulinowo