DZIEJE ZIEMI ŁUBOWSKIEJ I TAJEMNICE BORNEGO SULINOWA

Jednymi z ostatnich działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Akademia Mocnego Przekazu”[1] były wykłady historyczne poświęcone dwóm największym miejscowościom naszej gminy.

Na wykłady zorganizowane w dniu 23 października 2018 r. zaproszeni zostali mieszkańcy i pracownicy DPS, seniorzy z Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Aktywnego Seniora „AS” oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie – łącznie 89 osób.

W części pierwszej – Pan Karol Donorowicz: nauczyciel, historyk, autor książki „Dzieje ziemi łubowskiej” w bardzo interesujący sposób przedstawił historię Łubowa, kształtowanie się granic administracyjnych, wpływów, przenikanie kultur oraz ciekawostki historyczne.

W części drugiej – Pan Dariusz Tederko: militarysta, przewodnik turystyczny, miłośnik historii zainteresował uczestników spotkania nieznanymi faktami z historii Bornego Sulinowa.

Wykłady wzbogacone zostały prezentacjami multimedialnymi, które dodatkowo rozbudzały wyobraźnię słuchaczy wzmacniając ten szczególny przekaz historyczny.

Tomasz Kapuściński
Koordynator projektu

[1] Projekt współfinansowany został ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018.