74 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Uroczystym złożeniem kwiatów przed obeliskiem poświęconym ofiarom totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego oraz pełną zadumy audycją radiową mieszkańcy i pracownicy naszego DPS oddali hołd poległym podczas II wojny światowej w 74 rocznicę jej wybuchu.