WYJAZD NA DZIEŃ OTWARTY LGR

Dnia 30 sierpnia br. na zaproszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uczestniczyli w Dniu Otwartym promującym działania realizowane na obszarze LGR na rzecz osób niepełnosprawnych, który odbył się w Szczecinku.

Terapeuci i mieszkańcy Domu przygotowali stoisko z artykułami stworzonymi podczas zajęć oraz mini galerię zdjęć dokumentującą aktywność mieszkańców DPS. Dyrektor Domu – Pani Krystyna Berdyńska podczas prezentacji omówiła współdziałanie DPS i Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas” w zakresie podejmowanych działań (często innowacyjnych) na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie Dnia Otwartego organizatorzy przygotowali dla uczestników miłą niespodziankę, jaką był rejs statkiem wodnym po jeziorze Trzesiecko.

Mieszkańcy uczestniczący w Dniu Otwartym po powrocie do Domu bardzo chętnie dzielili się wrażeniami z tego wyjątkowego spotkania.