AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU – KLUB MALARSKI

W miesiącu czerwcu br. zrealizowane zostało kolejne działanie w ramach projektu „ AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU”.[1]

Tym razem dziewięciu seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bornego Sulinowa pracując pod kierunkiem czterech malarzy artystów (seniorów) realizowało swoje pasje w ramach „Klubu Malarskiego”.

Pierwszym punktem działania były warsztaty malarskie, które poprowadzili seniorzy – eksperci. Uczestnicy nabyli podstawową wiedzę i umiejętności o projektowaniu i tworzeniu obrazów. W części warsztatowej seniorzy odwiedzili ciekawe i ważne historycznie miejsca w Bornem Sulinowie, które zamknęli w obrazach podczas pleneru malarskiego.

Podsumowaniem aktywności zaplanowanych w ramach „Klubu Malarskiego” była wystawa poplenerowa, która odbyła się dnia 8 czerwca br. w GALERII Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Organizatorzy projektu serdecznie dziękują wolontariuszom, którzy aktywnie włączyli się w działania projektowe:

  1. seniorom artystom – malarzom: Panu Waldemarowi Aulich, Pani Henryce Zasińskiej, Pani Sabinie Łamieko, Pani Lidii Kubisztal,
  2. fotografowi: Pani Monice Orzechowskiej,
  3. koordynatorowi spraw technicznych: Pani Magdalenie Ganobis,

Koordynator projektu
Tomasz Kapuściński

[1] Zadanie zrealizowane w ramach projektu: „Akademia Mocnego Przekazu” współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018