Boisko do gry w bule ukończone

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach Programu Społecznik 2022 – 2024 zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego realizują projekt pn. „W leśnym miasteczku – integracja i edukacja[1].

Jednym z działań projektowych jest budowa boiska do gry w bule.

Poniżej zamieszkamy relację fotograficzną.

Tomasz Kapuściński
Koordynator projektu

[1] Działanie zainicjowane jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego