Warsztaty ekologiczne

Seniorzy borneńskiego DPS oraz uchodźcy z Ukrainy realizujący projekt pn. „W leśnym miasteczku – integracja i edukacja” w ramach Programu Społecznik 2022 – 2024 zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniach 19 – 20 lipca br. uczestniczyli w warsztatach ekologicznych.

Spotkanie rozpoczęli koordynator projektu, zastępca dyrektora DPS – Pan Tomasz Kapuściński oraz  prowadząca warsztaty – dr Wioletta Michalska: nauczyciel, edukator Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior ZPO w Szczecinku.

Spotkanie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, podczas których wykładowca w bardzo interesujący sposób przekazała beneficjentom projektu informacje m.in. dot. naszego wpływu na środowisko, możliwości ochrony zasobów naturalnych oraz zdrowego stylu życia.

Ostatnim działaniem projektowym będzie integracyjna impreza plenerowa podsumowująca projekt, podczas której organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, w tym:

  • uroczyste otwarcie boiska do gry w bule,
  • międzypokoleniowe rozgrywki gry w bule,
  • wręczenie nagród uczestnikom rozgrywek w bule (3 wyróżnionych),
  • wręczenie nagród uczestnikom rozgrywek w bingo (3 wyróżnionych),
  • grill integracyjny,

Poniżej zamieszczamy fotorelację z działania pn. Warsztaty ekologiczne[1].

[1] Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego