DOŚWIADCZANIE ŻYWIOŁU OGNIA …

Woda, powietrze, ziemia i ogień to cztery żywioły, które rządzą światem.

OGIEŃ to energia do działania i moc do nowych przedsięwzięć. To światło, ciepło, bezpieczeństwo, siła, radość życia …