WIZUALIZACJA SŁOŃCA

Wizualizacja jest to świadome kierowanie umysłu ku pewnym wyobrażeniom. Umiejętność wizualizacji, czyli tworzenia obrazów w głowie, to umiejętność istotna dla każdego, kto chce pogłębić swój rozwój osobisty. Tworząc wizualizację nastawiamy swój mózg na działanie w jakimś określonym przez nas kierunku. Skuteczna wizualizacja potrafi całkowicie zmienić stan emocjonalny, gdyż obrazy mają bezpośredni wpływ na neurologię. Mózg częstowany obrazami jest zawsze gotowy do działania w kierunku tego co jest w nich zawarte.

Wobec powyższego: Ciepło,… cieplej, … gorąco…