DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 360/13  z dnia 12 marca 2013r przyznał Stowarzyszeniu „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie dotację w wys. 15.000, 00zł na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Działanie pn. „OGRÓDKI TERAPEUTYCZNE BEZ BARIER DLA SENIORÓW” jest kolejną ofertą adresowaną do osób w wieku emerytalnym. W ramach realizowanego zadania seniorzy (30 osób) przy współudziale wolontariuszy (15 osób) z powiatów: szczecineckiego, kamieńskiego i drawskiego uczestniczyć będą w realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego w skali Województwa, które zakłada stworzenie przez (i dla) seniorów trzech ogródków terapeutycznych w Bornem Sulinowie, Śniatowie oraz Darskowie.

Główną ideą projektu jest utworzenie ogródka bez barier, który umożliwi rozwijanie aktywności osób starszych z ograniczoną sprawnością ruchową, także poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podstawą do stworzenia ogródka jest zastąpienie tradycyjnych rabat stołami ogrodniczymi (takie rabaty na nóżkach), które mogą być dowolnej wielkości; można je zestawiać tworząc różnorodne kompozycje; mogą mieć kształt kwadratu, prostokąta czy owalu. Przy takiej „podniesionej” rabacie można pracować na siedząco, bez konieczności schylania się.

Wzmocnieniem idei projektu będzie udział beneficjentów w wycieczkach przyrodniczych do Gospodarstwa Ogrodniczego w Juchowie oraz Szkółki Roślin i Ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy k/ Kołobrzegu.

Zwieńczeniem projektu ma być stworzenie kalendarza, w którym seniorzy udokumentują swój udział w projekcie oraz filmu, który może stać się materiałem poglądowym dla innych placówek.

Projekt ma charakter trwały, gdyż ogródki terapeutyczne także w latach następnych będą dla seniorów miejscem aktywnego wypoczynku.

logo-powiat logo-wyprzedzicczas logo-dps DPS
ŚNIATOWO
DPS
DARSKOWO