„DZIADKOWIE TO SKARB!”

Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba osób w wieku 60+ wzrośnie o 3,5 miliona. Rośnie także średnia długość życia. Taka sytuacja sprawia, że istotne staje się kształtowanie takiego społeczeństwa, które będzie akceptowało i ceniło starość – zarówno swoją, jak i innych ludzi.

Więcej na: http://www.dziadkowietoskarb.pl/o-projekcie-dziadkowie-to-skarb