DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

SONY DSCW dniu 21 listopada 2011r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uroczyście obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego.
Powagi uroczystości dodała obecność zaproszonych gości, wśród których nie mogło zabraknąć m.in. Starosty Szczecineckiego Pana Krzysztofa Lisa, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzaty Kubiak – Horniatko oraz jej zastępcy Pana Jacka Wojnicza.

Oficjalna część uroczystości przebiegała w atmosferze życzeń i gratulacji z okazji przypadającego święta. Jako pierwszy życzenia wszystkim pracownikom złożył Pan Starosta Krzysztof Lis. „Jestem ogromnie wdzięczny i chciałbym podziękować pani Dyrektor i Państwu za zaangażowanie, niecodzienne pomysły i całoroczną, solidną pracę. Taki dzień pracownika socjalnego jest potrzebny, aby była chwila refleksji nad wykonywaną pracą, czy to co robicie daje Państwu satysfakcję i jest profesjonalnie wykonywane. Życzę Wam, aby praca sprawiała ogrom satysfakcji, by podopieczni byli uśmiechnięci, bo obok płacy, która jest przecież ważna, uśmiech to największa zapłata”. Następnie Dyrektor DPS Pani Krystyna Berdyńska złożyła życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i dziękując wszystkim  pracownikom za pracę z mieszkańcami.

Obchody tego uroczystego dnia uświetnił występ mieszkańców Domu, przedstawili humorystyczny program artystyczny, pod tytułem ,,Wykład Pani Profesor”. Zaprezentowany program dostarczył uczestnikom spotkania wiele radości i został nagrodzony gromkimi brawami.