Miło nam zakomunikować, że dnia 2 listopada 2011r Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dla Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas” dotację w wys. 19 390,00 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
„Randki ze sztuką” – bo taki tytuł nosi projekt – to wielopoziomowe zadanie promujące aktywność osób niepełnosprawnych w dziedzinach życia społecznego i kulturalnego o charakterze regionalnym. Projekt zakłada osobisty rozwój osób niepełnosprawnych oraz edukację obywatelską młodzieży – wolontariuszy projektu.

Główną ideą projektu jest uwrażliwienie na sztukę filmową i literaturę poprzez:
1. utworzenie przy Domu Pomocy Społecznej DKF-u (Domowego Klubu Filmowego) oraz wyjazdy na projekcje filmowe do DKF-u w Kinie „Wolność” w Szczecinku,
2. stworzenie wypożyczalni audiobooków i rozwój Klubu Miłośników Słowa.

Zadanie będzie adresowane w szczególności do osób, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się a bariery komunikacyjne uniemożliwiają dostęp do sztuki przez duże „S”.

Elementem projektu będą spotkania – Randki ze sztuką, czyli spotkania z osobami profesjonalnie obcującymi ze sztuką filmową i słowem pisanym (poezją, literaturą).

Jednym z ważnych elementów będzie współudział w stworzeniu etiudy filmowej przy współpracy współreżysera serialu „M – jak miłość”.

Zwieńczeniem projektu ma być kalendarz ścienny zaprojektowany przez grupę beneficjentów a promujący i dokumentujący aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

https://bip.wzp.pl/attachments/30957_podział%20dotacji%20promowanie.doc