Dzień Pracownika Socjalnego

SONY DSCW dniu 20 listopada 2009r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uroczyście obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Powagi  uroczystości dodała obecność zaproszonych gości na którą przybyli m.in. Pan Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis wraz ze swym zastępcą Panem Markiem Kotschym, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Kubiak ? Horniatko oraz zastępca dyrektora PCPR Pan Jacek Woynicz.  Jako pierwszy życzenia wszystkim pracownikom złożył Pan starosta Krzysztof Lis, który do wszystkich obchodzących Święto skierował słowa wdzięczności i uznania za zaangażowanie, życzliwość i wrażliwość w pracy z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Następnie Dyrektor DPS Pani Krystyna Berdyńska odczytała humorystyczny poemat własnego autorstwa o wszystkich pracownikach Domu. Przedstawiciele poszczególnych działów otrzymali podziękowania od Pani Dyrektor za pracę na rzecz Domu.
 Po zakończonej części oficjalnej mieszkańcy Domu przebrani w bogato zdobione, kolorowe stroje przedstawili wspaniały program artystyczny o tematyce cygańskiej.
 Niepowtarzalny klimat uroczystości a także wróżby, tańce i śpiew cygańskiej braci sprawiły, że zabawa była przednia.
Dopełnieniem uroczystości był wieczór integracyjny pracowników.