DZIEŃ WOLONTARIUSZA W DPS

„Obym nigdy nie był tak zajęty
swoimi sprawami, by nie
zareagować na potrzeby innych ze
współczuciem i życzliwością.”

– Thomas Jefferson –

5 grudnia – to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – to dzień w którym możemy podziękować wyjątkowym osobom, za ich bezinteresowną, nieocenioną pomoc ofiarowaną drugiemu człowiekowi.

Takie wspaniałe osoby pracują wolontarystycznie także w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Wolontariusze pomagają akcyjnie m.in. podczas imprez i uroczystości oraz regularnie – dzieląc się swoim wolnym czasem, wiedzą i umiejętnościami (zgodnie z podpisanymi porozumieniami o współpracy). Realizowany jest „Wolontariat Młodzieżowy” oraz „Wolontariat Srebrny”.

5 grudnia br. dyrektor Domu, pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie pracy wolontariuszy oraz przewodnicząca Rady Mieszkańców DPS zorganizowali spotkanie z naszymi wolontariuszkami – Panią Mieczysławą Jurasz, Panią Teresą Łęczycką oraz Panią Ewą Matysiak – wyrazom uznania i wdzięczności za pracę na rzecz mieszkańców Domu towarzyszyły listy gratulacyjne i drobne upominki.

Tekst: Tomasz Kapuściński