OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W dniu 28 listopada 2012r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uroczyście obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, który w przypadku naszego Domu oprócz pracowników socjalnych jest także Dniem terapeutów, opiekunów, fizjoterapeutów, pracowników administracji, pokojowych, kucharek, praczek, portierów, konserwatorów jednym słowem wszystkich pracowników pracujących na rzecz mieszkańców naszego DPS.

Obecnością swoją zaszczycili nas Pan Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Kubiak – Horniatko.

Spotkanie rozpoczęliśmy od przezabawnego programu artystycznego przygotowanego przez mieszkańców naszego Domu.

Następnym punktem uroczystości była część oficjalną, która przebiegała w atmosferze życzeń i gratulacji. Jako pierwszy życzenia wszystkim pracownikom złożył Pan Starosta Krzysztof Lis, który z uznaniem wyraził się o wysokim standardzie usług świadczonych przez Dom oraz o panującej w nim wyjątkowej atmosferze. Pan Starosta wręczył na ręce Pani Dyrektor DPS list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.

Dyrektor DPS – Pani Krystyna Berdyńska złożyła pracownikom bardzo osobiste życzenia, z dumą zaprezentowała statuetkę w kategorii „Wydarzenie roku”, którą podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego otrzymał nasz DPS oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” za organizację VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Podkreśliła, że to wielkie wyróżnienie, jest sukcesem wszystkich pracowników, którzy rozwijają się razem z Domem. Spotkanie było także idealnym momentem do wręczenia pracownikom angaży z awansami zawodowymi.

Tekst: Tomasz Kapuściński
Zdjęcia: Adam Olechnowicz