III MARATON SENIOR NORDIC WALKING

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” oraz Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informują, że dnia 28 czerwca 2012r od godz. 10.30 odbędzie się impreza integracyjna pn. „III MARATON SENIOR NORDIC – WALKING” podsumowująca projekt współfinansowany przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie.

„III MARATON SENIOR NORDIC – WALKING” jest kontynuacją projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie i DPS w latach 2010 – 2011.

Zadanie jest adresowane do osób powyżej 60 roku życia i wolontariuszy (szczególnie osób młodych) – m.in. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, seniorów z Klubu Aktywnego Seniora „AS” z Bornego Sulinowa oraz młodzieży powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo skupionej w Klubie Wolontariusza „Koniczynka” – łącznie do 50 uczestników.

Zadanie podzielone zostanie na dwa etapy:

  1. Uczestnicy zadania w pierwszym etapie odbędą kurs, podczas którego uzyskają informacje o Nordic Walking m.in. aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania, omówienie zalet i wad marszu z kijkami, omówienie wszystkich elementów technik,  prawidłowy dobór sprzętu i akcesoriów, dla kogo nordic walking jest polecany oraz nabiorą praktycznych umiejętności poruszania się z kijkami nordic walking;
  2. Natomiast w drugim etapie podczas „MARATONU” (spotkania integracyjnego) uczestnicy zostaną wyposażeni w jaskrawe czapki z daszkiem, zapewniające odpowiednią widoczność na trasie marszu, co wpłynie na ich bezpieczeństwo. Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie w Bornem Sulinowie w Bornem Sulinowie przeprowadzi wykład n/t bezpiecznego zachowania się na trasie rajdu oraz omówi zagrożenia na jakie piesi są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie integracyjne uczestników przy Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „MARINA” w Bornem Sulinowie. Tak jak w latach poprzednich organizatorzy „MARATONU” gwarantują drobne upominki, pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek.