NOWE KIERUNKI KSZTAŁENIA W POWIECIE SZCZECINECKIM

Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku przygotował dla absolwentów szkół średnich oraz dla osób dorosłych ciekawą ofertę edukacyjną w zawodzie opiekun medyczny oraz opiekun osób starszych.

Słuchacze 2 kierunków medycznych zdobędą wiedze teoretyczną i praktyczną a praktyki zawodowe zgodnie z podpisanym listem intencyjnym o współpracy będą możliwe także w naszym DPS.

Więcej na: www.powiat.szczecinek.pl/2012/a0524_02.php