INNOWACYJNY „ZAKĄTEK ZIOŁOWY”

W czwartkowy poranek 19 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie integracyjno – edukacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w ramach projektu „Społecznik 2018” [1].

Działanie składało się z trzech części: w pierwszej zastępca dyrektora DPS, koordynator projektu p. Tomasz Kapuściński zaprezentował innowacyjne propozycje przygotowane dla seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach założeń projektowych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników DPS stworzono nowatorskie rozwiązania umożliwiające pracę w „Zakątku ziołowym” także osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W realizowanym projekcie tradycyjne ogródki, zastąpiono podniesionymi rabatami, odpowiednio przystosowanymi do dysfunkcji beneficjentów i ich ograniczeń zdrowotnych powstających z wiekiem. Dzięki takiemu zaplanowaniu działań, seniorzy i osoby niepełnosprawne mają możliwość samodzielnej pracy przy sadzeniu i pielęgnowaniu ziół, co ważne – także po zakończeniu projektu.

W części drugiej spotkania socjoterapeuta – p. Ewy Kwiecińska wraz z  Mieszkańcami DPS, przeprowadziła szkolenie, podczas którego omówiła najpopularniejsze zioła oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie. W tej części spotkania odbyły się także konkursy z nagrodami – m.in. odgadywanie nazw ziół.

Część trzecia spotkania polegała na zaplanowaniu kompozycji ziołowych oraz ich  posadzeniu do skrzynek i stołów ogrodowych, które finalnie utworzyły wyjątkowe kompozycje.

Podsumowaniem imprezy była degustacja tradycyjnego leczo z dużą ilością ziół, wśród których królowało oregano.

Z informacyjnego obowiązku wspomnieć należy, że w dzisiejszej imprezie uczestniczyło łącznie 69 osób z DPS, ŚDS, Klubu Aktywnego Seniora „AS”, wolontariusze – ze 191 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Młody Las” oraz przedstawiciel operatora programu – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – animator p. Lidia Pieńkos.

Kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji będzie wycieczka do Gospodarstwa Ekologicznego w Juchowie, gdzie planowane jest m.in. przeprowadzenie warsztatów z udziałem ogrodnika i dietetyka.

Organizatorzy projektu dziękują pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie za zaangażowanie w realizację działań: Pani Dorocie Kuźma, Pani Ilonie Michałowskiej Olechnowicz, Pani Ewie Kwiecińskiej, Pani Monice Orzechowskiej, Pani Magdalenie Ganobis, Pani Krystynie Pawlik, Pani Justynie Filowiat oraz twórcy stołów terapeutycznych – Panu Januszowi Horyd.

[1] Projekt „Zakątek ziołowy” współfinansowany został ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Społecznik 2018”.