WAKACYJNY TURNIEJ STRZELANIA Z WIATRÓWKI

W piątkowe przedpołudnie 20 lipca br. Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” oraz Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zrealizowali kolejny punkt projektu „SIEDMIOBÓJ INTEGRACYJNY[1], jakim był „WAKACYJNY TURNIEJ STRZELANIA Z WIATRÓWKI”.

Do walki o puchar stanęło pięć dwuosobowych drużyn, składających się z przedstawicieli zaproszonych do zabawy grup: mieszkańców DPS, słuchaczy Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, seniorów z Klubu Aktywnego Seniora „AS” w Bornem Sulinowie, seniorów z Bornego Sulinowa – niezrzeszonych w żadnej organizacji oraz wolontariuszy – ze 191 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Młody Las”.

Rozgrywki zdominowali seniorzy „niezrzeszeni” Pan Zbigniew Różycki oraz Pan Jan Miodek, którzy wyprzedzili mieszkańców DPS Panów Zdzisława Jóźwiaka oraz Janusza Pawłowskiego. Trzecie miejsce przypadło Paniom z Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Helenie Zapłata oraz Lilii Cieśliwich. Indywidualnie najlepszymi strzelcami turnieju zostali:

  • Pan Z. Różycki (28 pkt),
  • Pan J. Miodek (21 pkt) oraz Pan J. Pawłowski (21 pkt),
  • Pani L. Cieśliwich (20 pkt), Pan Henryk Simichin (20 pkt),

Uczestnicy zabawy mieli możliwość pozakonkursowego strzelania do tarczy, z czego najchętniej korzystały młode harcerki, mając przy tym wiele uciechy.

Tradycyjnie organizatorzy zadbali o poczęstunek – tym razem zaprosili uczestników zabawy na własnoręcznie przygotowane hamburgery.

Koordynator projektu
Tomasz Kapuściński

 

[1] Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018