Klub nauki języka polskiego

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie nie zatrzymuje się w realizacji działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Kolejnym projektem adresowanym do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest działanie pn. „W leśnym miasteczku – integracja i edukacja” realizowane w ramach Programu Społecznik 2022 – 2024 zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami Polski i Ukrainy oraz wzmacnianie zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągnięcia wspólnych celów.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące działania dla beneficjentów projektu:

 1. Wydarzenia edukacyjne:
  1. Klub nauki języka polskiego,
  2. Warsztaty ekologiczne,
  3. Warsztaty kulinarne,
 2. Wydarzenia sportowe:
  1. Mini liga gry w bingo,
  2. Mini liga gry w bule,

Autorem i koordynatorem projektu jest zastępca dyrektora DPS – Pan Tomasz Kapuściński.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z działania pn. Klub nauki języka polskiego[1].

[1] Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego