Społecznik 2022 – 2024: Boisko do gry w bule

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach Programu Społecznik 2022 – 2024 realizują projekt pn. „W leśnym miasteczku – integracja i edukacja[1].

Jednym z działań projektowych jest budowa boiska do gry w bule.

Dbając o dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami – lokalizacja boiska, jego wielkość oraz rodzaj podłoża w ramach małych konsultacji społecznych uzgodniona została z seniorami i terapeutami borneńskiego DPS.

Poniżej zamieszkamy relację fotograficzną z postępu prac.

Tomasz Kapuściński
Koordynator projektu

[1] Działanie zainicjowane jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego