KLUB „POD PAPUGAMI”

We wtorek 1 października 2013r w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie swoją działalność zapoczątkował Klub Terapeutyczny „POD PAPUGAMI”.

Na zgromadzonych w Klubie mieszkańców Domu czekało kilka niespodzianek a największą z nich była papużka, która została pierwszym klubowiczem. Pan Michał Kundera ze Sklepu Zoologicznego „Mini Zoo” w Szczecinku udzielił praktycznych porad dot. opieki nad papużkami oraz m.in. opowiedział mieszkańcom o i ich zwyczajach.

Następnie Pani dyrektor DPS przekazała zgromadzonym gry, zabawy i kolorowa prasę, które będą stanowiły ofertę uzupełniającą Klubu.

Animatorami odpowiedzialnymi za działalność Klubu zostali: terapeuta zajęciowy: Pani Ewelina Krzysztofiak – Janusz oraz pracownik socjalny: Pan Adam Olechnowicz.

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza konkurs.

Celem konkursu jest wybór imienia dla papużki.

Adresatami konkursu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Propozycje imienia dla papużki należy złożyć u pracowników socjalnych DPS do dnia 15 października 2013r do godz. 12.00 (na kartach z propozycją imienia dla papugi koniecznie należy zawrzeć dane zgłaszającego).

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16 października 2013r podczas uroczystej gali w DPS z okazji Dnia Seniora.