VLADIS BAND i PRZYJACIELE

W czwartkowe popołudnie (3.10.br) w małej sali koncertowej DPS na naszych mieszkańców i zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Pan Vladislav Banasinsky – muzyk zaprzyjaźniony z Domem wspólnie z dyrektorem DPS Panią Krystyna Berdyńską oraz instruktorem kulturalno – oświatowym Panem Mirkiem Czaplą przygotował wyjątkowy koncert instrumentalny.