KOLEJNY PROJEKT Z DOTACJĄ

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” wspierane przez Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uzyskało dofinansowanie do realizacji kolejnego projektu adresowanego do seniorów, osób niepełnosprawnych oraz młodzieży.

„ZAKĄTEK ZIOŁOWY” realizowany będzie w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Główną ideą projektu jest utworzenie integracyjnego ogródka ziołowego, który umożliwi rozwijanie aktywności osób niepełnosprawnych (z ograniczoną sprawnością ruchową, także poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Podstawą do stworzenia zakątka jest zastąpienie tradycyjnych rabat ogrodowych stołami / skrzyniami ogrodniczymi, które mogą być dowolnej wielkości; można zestawiając je tworzyć różnorodne kompozycje; mogą one mieć kształt kwadratu, prostokąta czy owalu. Przy takiej „podniesionej” rabacie można pracować na siedząco, bez konieczności schylania się.

Wzmocnieniem idei projektu będzie udział beneficjentów w wycieczce przyrodniczo – edukacyjnej do Ekologicznego Gospodarstwa Ogrodniczego w Juchowie, gdzie spotkają się z ogrodnikiem, który przeprowadzi szkolenie na temat ziół (doboru kompozycji ogrodowych oraz zasad tworzenia ogródków ziołowych).

Organizatorzy planują zorganizować także spotkanie z dietetykiem i socjotorapeutą, którzy przeprowadzą warsztaty dot. walorów zdrowotnych ziół, zasad oraz sposobów ich wykorzystania. Przeprowadzą także warsztaty edukacyjne, podczas których beneficjenci nabędą umiejętności efektywnego wykorzystania ziół (suszenie, przechowywanie, przetwarzanie).

Uczestnicy warsztatów przygotują także trzy zielniki, które przekazane zostaną uczniom szkół podstawowych z Bornego Sulinowa, Jelenia i Łubowa (jako prace dydaktyczne).

Projekt będzie miał charakter trwały – zakątki pielęgnowane będą także po zakończeniu zadania.

Koordynator projektu
Tomasz Kapuściński