AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” działając w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w okresie od kwietnia do listopada 2018 r. realizować będzie nowatorski projekt pn. Akademia Mocnego Przekazu”, który współfinansowany został ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018.

Projekt „AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU” to różnorodna i atrakcyjna oferta edukacyjna dla seniorów, umożliwiająca im dalszy rozwój i aktywizację, który realizowany będzie w wyjątkowym okresie: w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę wolności oraz w 25 rocznicę powstania Bornego Sulinowa. Słowem, rysunkiem, fotografią i piosenką beneficjenci projektu postarają się „ocalić od zapomnienia” wyjątkowe osoby, miejsca, piosenki i utwory. Utworzony zostanie Klub Historyczno – Dziennikarski, Klub Fotograficzny, Klub Malarski oraz Klub Muzyczny, które umożliwią seniorom realizację warsztatów i wystaw fotograficznych, reportaży, wykładów przedstawiających militarną historię Bornego Sulinowa, wystaw edukacyjnych, plenerowych koncertów muzycznych, festiwalu piosenki żołnierskiej, zwiedzanie miejsc ważnych i ciekawych historycznie, projektowanie i wydanie kalendarza na rok 2019 dokumentującego aktywność beneficjentów podczas realizacji projektu. Podsumowaniem działań projektowych będzie konferencja integracyjno – edukacyjna, podczas której zaprezentowane zostaną efekty pracy, będące pokłosiem działań projektowych.
Projekt realizowany będzie na terenie Bornego Sulinowa i okolic a do jego realizacji zaproszeni zostaną mieszkańcy wszystkich powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Koordynator projektu
Tomasz Kapuściński

logo-dps logo-wyprzedzicczas