Mały Park Sensoryczny

„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie małego parku sensorycznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie” to kolejny innowacyjny projekt adresowany do mieszkańców borneńskiego DPS.

Całkowita wartość realizowanej inwestycji wyniosła: 55.683,41zł, w tym:

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 31.902,00zł

Środki przekazane przez Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie: 5.066,43zł

Środki własne Powiatu: 18.714,98zł