Szkolenia pracowników

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie regularnie uczestniczą w różnorodnych szkoleniach tematycznych podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

„Prawa Mieszkańca” oraz „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – zastosowanie praktyczne” to kolejne moduły szkoleniowe, w których uczestniczyli pracownicy borneńskiego DPS.

Zgodnie z założeniami zawartymi w planie działalności jednostki do realizacji w ramach Kontroli Zarządczej – do końca bieżącego roku wszyscy pracownicy Domu zostaną zapoznani z przepisami z zakresu Ppoż. Natomiast szkolenia z zakresu praw mieszkańca, w tym stosowania w komunikacji języka równościowego przeprowadzane są w tut. DPS cyklicznie w ramach szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.