MIESZKAŃCY DOMU NA SESJI RADY POWIATU

W piątek (20 grudnia) odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Uczestniczyli w niej także mieszkańcy naszego Domu wraz z Panią Dyrektor Krystyną Berdyńską oraz terapeutami Panią Eweliną Krzysztofiak – Janusz oraz Panem Mirosławem Czaplą.

Nasi delegaci zaśpiewali kolędy, złożyli uczestnikom sesji życzenia oraz wręczyli świąteczne upominki wykonane w ramach terapii zajęciowej.

Mieszkańcy uczestniczący w sesji:

  1. Pani Krystyna Sedyk,
  2. Pani Maria Stanuch,
  3. Pani Waleria Szyntar,
  4. Pani Jadwiga Woźniak,
  5. Pani Alina Młynarska,
  6. Pan Janusz Pawłowski