Możliwa kontynuacja Borneńskiej Akademii Seniora

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas?, w dniu 15.02.2010r., przystąpiło do konkursu dla organizacji pozarządowych, zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – pod nazwą: Borneńska Akademia Seniora ?BAS II?. Projekt ten jest kontynuacją zadania realizowanego w roku ubiegłym. Ma charakter Uniwersytetu III wieku: aktywizuje seniorów, pozwala na rozwój ich zainteresowań, umiejętności. Włącza do działań również młodzież – realizuje ideę integracji międzypokoleniowej w środowisku lokalnym i ideę wolontariatu.