ZABIEGAMY O DOTACJE W POWIECIE

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas? w dniu 23.03.2010r. przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r., zorganizowanego przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego. Stowarzyszenie nasze złożyło dwie oferty na zadania: z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą: ?SENIOR – MARATON NORDIC WALKING? i z zakresu kultury pod nazwą: ?ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – VI FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ SENIORÓW?. Celem tych projektów jest między innymi integracja osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, młodzieży oraz zapobieganie izolacji społecznej seniorów, aktywizowanie ich w sferach kulturowych.