Narady Rady

W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w każdą pierwszą środę miesiąca (częściej w razie konieczności) zwoływane jest zebranie Rady Mieszkańców.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele segm. mieszkalnych A, A2, B, E1, E2, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

W spotkaniach z radnymi zwyczajowo uczestniczy dyrektor, zastępca dyrektora oraz pracownik socjalny a także w miarę potrzeby inni specjaliści.

Borneńscy radni starają się pomagać w kształtowaniu dobrej atmosfery w DPS oraz chętnie dzielą się spostrzeżeniami w zakresie dalszego doskonalenia oferty Domu.