Zebranie z mieszkańcami

W dniu 22 września br. podczas zebrania ogólnego, dyrektor DPS – Pani Krystyna Berdyńska rozmawiała z mieszkańcami Domu m.in. o jesiennej ofercie terapeutycznej, ruchach kadrowych, profilaktyce zdrowotnej w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonych infekcji i możliwości wystąpienia zachorowań na koronawirusa a także o wdrożeniu planu racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mediami.