OCZY SĄ TYLKO JEDNE I NA CAŁE ŻYCIE

W dniach 9-11 kwietnia 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie młodzieży z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie pracującej wolontarystycznie w DPS. Tytuł szkolenia to. Zajęcia tematyczne pn. „ Oczy są tylko jedne i na całe życie” z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych i ociemniałych prowadziła wolontariuszka Pani Teresa Łęczycka- instruktor orientacji przestrzennej i bezpiecznych technik poruszania się z pomocą przewodnika. Oprócz zajęć teoretycznych z zakresu rehabilitacji osób niewidomych  i ociemniałych Pani Teresa Łęczycka położyła duży nacisk na ochronę wzroku i podała najczęstsze przyczyny utraty wzroku w tym, jako dominującą chorobę cukrzycową. Poświęciła temu zagadnieniu oddzielny temat, informując osoby szkolone o konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia w celu zapobiegania chorobie cukrzycowej a w szczególności o sposobach odżywiania z uwzględnieniem spożywania napoi (wody) oraz owoców i warzyw. Natomiast z zakresu orientacji przestrzennej, jako najczęstsze występujące czynności omówione i przećwiczone zostały wybrane techniki poruszania się z przewodnikiem: technika łokciowa, barkowa i towarzyska, zmiany stron przewodnika, zawracanie o 180 stopni w miejscu. Do najtrudniejszych ćwiczeń w tym szkoleniu można zaliczyć otwieranie i zamykanie drzwi, wejście i zejście ze schodów. Dopiero wykonanie ćwiczenia – spożywania posiłku  wg tarczy zegarowej z oczami przewiązanymi opaską uzmysłowiło każdemu uczestnikowi szkolenia i ich opiekunom jak bardzo ważne jest dbanie o oczy. Każde zajęcia teoretyczne i ćwiczenia były omawiane na bieżąco po ich wykonaniu a także zakończone każdorazowo dnia następnego powtórzeniem zdobytych wiadomości zarówno z teorii i praktyki (ćwiczeń).

Zdobyta wiedza pozwoli młodzieży na poszerzenie horyzontów w kwestii wyboru ewentualnego zawodu oraz w pracy wolontarystycznej zarówno w DPS, jak i szkole.